Statut ustanove – PDF

Etički kodeks – PDF

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (od 05.06.2023.)  – PDF

Pravilnik o nabavkama male vrijednosti – PDF

Godišnji plan i program rada za 2019/2020. godinu – PDF

Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke – PDF

SMJERNICE I PROCEDURE ZA OBEZBJEĐIVANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA ĐECU U RESURSNIM CENTRIMA – PDF

SMJERNICE I PROCEDURE ZA OBEZBJEĐIVANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA DJECU U DNEVNIM CENTRIMA – PDF

Izvještaj CSO – eksterna evaluacija – JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ – Kotor – maj 2017. – PDF

Odluka o uvođenju video nadzora – DPF

Opšti kolektivni ugovor – PDF

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija – PDF

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti – PDF

Granski kolektivni ugovor – PDF

Zakon o radu – PDF

Plan integriteta (usvojen 24.09.2020) – PDF

Godišnji plan i program rada za 2020/2021. godinu (30.09.2020.) – PDF

Godišnji plan i program rada za 2021/2022. godinu – PDF

Formular za postignuća – Preuzmi

Plan integriteta septembar 2022. – PDF

Godišnji plan i program rada za 2022/2023. godine – PDF

IROP 2022 – WORD

Ugovor o obavljanju praktične nastave učenika kod poslodavca 2023 – WORD

Godišnji plan i program rada za 2023/2024. godine – PDF

IROP 2023 – ObrazacUputstvo

Obrazovni program – KUVAR sa SA PRILAGOĐENIM IZVOĐENJEM I DODATNOM STRUČNOM POMOĆI (ZA UČENIKE SA SMETNJAMA SLUHA I/ ILI TEŠKOĆAMA U UČENJU) – PDF

Obrazovni program – FRIZER sa SA PRILAGOĐENIM IZVOĐENJEM I DODATNOM STRUČNOM POMOĆI (ZA UČENIKE SA SMETNJAMA SLUHA I/ ILI TEŠKOĆAMA U UČENJU) – PDF

Obrazovni program – POMOĆNIK FRIZERA sa SA PRILAGOĐENIM IZVOĐENJEM I DODATNOM STRUČNOM POMOĆI (ZA UČENIKE SA SMETNJAMA SLUHA I/ ILI TEŠKOĆAMA U UČENJU) – PDF