Javne nabavke za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Plan javnih nabavki za 2020.godinu (usvojen 30.01.2020) – PDF

Amandman 1. na plan javnih nabavki (usvojen 02.04.2020)- PDF

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka usluga analize krovne konstrukcije, statičke analize betonske ploče Sportshe dvorane (10.06.2020.) – preuzmi
Zahtjev za dostavljanje ponude – Nabavka usluga analize krovne konstrukcije, statičke analize betonske ploče Sportshe dvorane (10.06.2020.) – preuzmi
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI – Nabavka usluga analize krovne konstrukcije, statičke analize betonske ploče Sportshe dvorane (18.06.2020.)- preuzmi

Plan javnih nabavki za 2020 (usklađen sa novim Zakonom) – PDF

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za nabavku Hrane – PDF