U našem Resursnom centru formiran je Učenički parlament u cilju ostvarivanja kvalitetnijeg uključivanja učenika u cjelokupan život i rad ustanove.

Učenički parlament zastupa interese svih učenika u školi i učestvuje u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču. Kroz učešće u radu parlamenta mladi se uče uvažavanju različitosti, kulturi dijaloga, razvijaju odgovornost, samostalnost, podstiču se na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja, a sve to podrazumijeva jačanje lične i socijalne kompetencije.

Učenici jednog odjeljenja obrazuju odjeljenjsku zajednicu, a svaka odjeljenjska zajednica delegira po jednog svog predstavnika u Učenički parlament. Učenički parlament ima svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predstavnici odjeljenjskih zajednica u Učeničkom parlamentu za školsku 2021/2022. godini su:

Predsjednik Učeničkog parlamenta:

Zapisničar: poslove zapisničara obavljaće predsjednik i zamjenik predsjednika