U njima rade logopedi sa višegodišnjim iskustvom, koji uz pomoć najsavremenije opreme, didaktičkih sredstava i pomagala, stručnim terapijskim metodama i postupcima:
 podstiču i/ili ubrzavaju razvoj govora
 pomažu u prevladavanju jezičkih poteškoća
 obavljaju prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju smetnji govora i jezika, kao i poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, hroničnim bolestima, autizmom), osoba s različitim tipovima afazija.
Pored datih aktivnosti u kabinetima se obavljaju i konsultativni i savjetodavni razgovori sa roditeljima, kao i saradnja i pružanje podrške obrazovnim i zdravstvenim institucijama.