U servisu slušnih aparata se, pored servisiranja i podešavanja istih, obavlja i izrada individualnih oliva, kako za štićenike Resursnog centra, tako i za vanjske pacijente. Takođe, u servisu su dostupne sve vrste baterija za korisnike slušnih pomagala. Uz tehničku podršku, sa pacijentima i štićenicima se, svakodnevno, obavljaju konsultativni i savjetodavni razgovori.