JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” – Kotor
Put prvoborca 184
85330 Kotor
Crna Gora
 
tel: +382 32/325-996
fax: +382 32/325-995
 
                rczasajt@gmail.com (mail za objave za sajt)