Najčešće postavljena pitanja:

 • Kako do logopeda?
 • Do logopeda u našoj ustanovi možete doći odlaskom kod izabranog doktora i njegovim uputom ili dolaskom direktno u našu ustanovu.
 • Kako do surdologa? Do surdologa u našoj ustanovi možete doći odlaskom kod izabranog doktora i njegovim uputom ili dolaskom direktno u našu ustanovu, takođe i preporukom opštinske komisije u koliko niste iz našeg grada.
 • Treba li moje djete logopeda? Logoped je potreban djetetu koje ne govori, čiji je govor nerazumljiv za okolinu, koji u govoru koristi malo riječi ili djetetu čije su rečenice gramatički nepravilne. U koliko vaše dijete muca, ne izgovara ili nepravilno izgovara neke glasove ili ima poteškoća u usvajanju čitanja tj. razumijevanja pročitanog ili pisanju, takođe se morate obratiti logopedu.
 • Kad je najbolje da se počne dolaziti kod logopeda? Ako dijete ima potrebu da dolazi kod logopeda najbolje je to učiniti u što ranijoj dobi. Često roditelji pripisuju neke stvari djetetovoj razmaženosti ili nedovoljnoj zrelosti, dopustite da tim stručnjaka odluči o tome.
 • Treba li mom djetetu surdoaudiolog? U koliko Vaše dijete ne reaguje na zvuk i u koliko se govor ne razvija prospisanim tokom ili je kod Vašeg djeteta ustanovljeno oštećenje sluha potrebno je da se što ranije javite surdologu.
 • Kako da provjerim sluh? U dogovoru sa izabranim doktorom/pedijatrom uputiće Vas ili Vaše dijete kako da najlakše provjerite stanje sluha.
 • Šta je disleksija? Poremećaj u čitanju i učenju i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih , psiholoških i socijalnih uslova. Manifestuje se kao poremećaj brzine i tempa čitanja, kao i nemogućnosti pamćenja i razumijevanja pročitanog.
 • Šta je disgrafija? Specifična smetnja u razvoju, učenju i sticanju sposobnosti pisanja i pored normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, odgovarajuće edukacije i socijalnih uslova.
 • Šta je dislalija? Nemogućnost djeteta da adekvatno artikuliše glasove maternjeg jezika.
 • Šta je disfazija? Disfazija je razvojno-jezički poremećaj, odnosno poremćaj ekspresije (jezičke produkcije) i receptivnog govora (jezičkog razumijevanja), te specifičnim obrasce ispoljavanja, neodgovarajućim za uzrast, koji se dugo zadržavaju. Komunikativne sposobnosti ove djece su ispod nivoa njihovih kognitivnih sposobnosti.
 • Moje dijete ima problema sa sluhom/govorom, a nisam iz Kotora, kako da koristim vaše usluge i smještaj? U dogovoru sa izbranim doktorom/pedijatrom, obraćanju opštinskoj komisiji za usmjeravanje u posebne obrazovne potrebe ili rješenjem centra za socijalni rad.