Javne nabavke za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

– Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku hrane (18.05.2018.) – PDF

– Nabavka sredstava za održavanje čistoće

– Nabavka goriva

–  Javni poziv za nabavku malih vrijednosti – Molerski radovi na sanaciji krova – PDF

– Obavještenje o ishodu – Molerski radovi na sanaciji krova – PDF

–  Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku asistivne opreme (25.06.2018.god.) – PDF

– Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Asistivna oprema – PDF

– Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku Digitalnih lopedskih uređaja (10.07.2018.god.) – PDF

– Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Logopedska oprema – PDF

– Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za molerske radove na sanaciji parketa sportske sale – (21.12.2018.god) – PDF

– Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za molerske radove na sanaciji parketa sportske sale – (26.12.2018) – PDF