Učenicima naše škole, pored redovne nastave, pruža se mogućnost da izraze svoju ličnost i da zadovolje svoja interesovanja kroz mnogobrojne sekcije kao što su: dramska, ritmička, likovna, šahovska, streljačka, saobraćajna, sekcija za porodicu i domaćinstvo.

 Takođe, organizuju im se: izleti, ekskurzije, posjete muzejima, pozorištima, bioskopima, izložbama i učešća na gradskim karnevalima, maskenbalima i mnogim drugim državnim i međunarodnim projektima.