U kabinetu za audiometriju se vrši ispitivanje sluha savremenim aparatom, poslije pacijentove posjete otorinolaringologu i na zahtjev istog. Metoda ispitivanja je subjektivna i nalaz zavisi od aktivnog učešća pacijenta. Kabinet je dostupan i građanstvu.