Asistivni kabinet je počeo sa radom novembra 2017. godine i osmišljen je sa ciljem da kroz svoj rad bude podrška svim ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.