Savjet roditelja predstavlja savjetodavni organ ustanove u koji se bira po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odjeljenja na prvom roditeljskom sastanku. Savjet roditelja ima nadležnost u rješavanju svih bitnih pitanja iz života i rada škole i predstavlja važnu sponu porodice i škole, a svoje odluke donosi na osnovu Poslovnika o radu savjeta roditelja.
Roditelji učenika svoje interese mogu ostvarivati preko Savjeta roditelja. Roditelje svakog odjeljenja škole predstavlja po jedan roditelj član Savjeta. Kako u školi trenutno postoji 12 odjeljenja Savjet roditelja broji 12 članova.
Članovi Savjeta roditelja u školskoj 2021/2022. godini su:
Predsjednik Savjeta je ….