U srednjoj stručnoj školi Resursnog centra, školovanje traje četiri godine i stiče se III stepen stručnosti. Škola nudi širok izbor atraktivnih obrazovnih profila u skladu sa potrebama tržišta rada. Brojne generacije stiču i stekle su obrazovanje iz slijedećih zanimanja:
  • frizer,
  • prodavac,
  • kuvar,
  • krojač,
  • operater u pripremi štampe,
  • obućar ,
  • elektroinstalater,
  • automehaničar.
Resursni centar posjeduje svoju štampariju, frizerski salon, krojački salon i obućarsku radionicu gdje učenici mogu pohađati praktičnu nastavu. U toku školovanja naši učenici postižu zapažene rezultate na mnogim takmičenjima. Resursni centar pruža  mogućnost  upisa učenicima sa poteškoćama  u učenju, a koji nemaju oštećenje sluha.