Domaćice:

Marina Tahirović

Tatjana Tujković

Vaspitači:

Srđan Krunić, nastavnik fizičkog vaspitanja

Gorana Pervan, nastavnik fizičkog vaspitanja

Stojanka Pićan, nastavnik fizičkog vaspitanja

Dijana Lakonić, logoped

Njegovateljice:

Mirjana Barbić

Neva Šaulić

Jovana Martinović

Brankica Dančulović

Medicinske sestre:

Dragana Stjepčević

Slađana Kaluđerović, dnevni centar

Audiometrija:

Irena Radonjić

Asistivni kabinet:

Anita Radeta

Đuro Stegić

Osoblje na održavanju zgrade i grijanja:

Uroš Bjelčević

Osoblje za bezbjednost objekta u noćnoj smjeni:

Darko Tripinović

Osoblje na održavanju higijene:

Marijana Bulatović

Slavica Janjić

Sadija Tahirović

Osoblje u vešeraju:

Vesna Kašćelan

Osoblje u kuhinji:

Mario Grgurević, ekonom- vozač

Jasmina Kažanegra, kuvar

Petra Punošević, kuvar

Janko Janjetković, pomoćni kuvar

Viktor Matković, pomoćni kuvar