Javne nabavke za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI – Higijenski i sanitarni materijali i oprema (20.06.2019) – PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI – Nabavka goriva za službena vozila (19.06.2019) – PDF

ZAHTJEV ZA TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA – HRANU (21.06.2019.) – PDF

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE – HRANA (09.07.2019) – PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI – Izrada projektne dokumentacije statičke analize čelične krovne konstrukcije objekta Sportske dvorane u Kotoru (20.11.2019)- PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI – Izrada projektne dokumentacije statičke analize čelične krovne konstrukcije objekta Sportske dvorane u Kotoru (26.11.2019) – PDF