U Resursnom centru imamo devetogodišnju osnovnu školu organizovanu za učenike sa težim oštećenjem sluha.

Program po kome se nastava izvodi u potpunosti je prilagođen našim učenicima. Tim stručnjaka prati i procjenjuje njihovu edukaciju i rehabilitaciju poštujući sve zakonitosti dječijeg psiho – fizičkog razvoja i individualne osobenosti.

Broj učenika u odjeljenju nije velik, tako da svaki učenik dobija maksimalnu pažnju. Nastavnici – sudolozi organizuju rad u manjim grupama i individualno.

Učionice su svijetle i prostrane, tehnički opremljene savremenim audiološkim aparatima, kompjuterima, audio i vizuelnim nastavnim sredstvima i kao takve ogledalo su zajedničkog rada i kreativnosti učenika i nastavnika.

Upis učenika u I razred devetogodišnjeg obrazovnog programa osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavlja se na osnovu prijava roditelja, odnosno u saradnji sa ORL Klinikom sa Cetinja.

Upis učenika u I razred se vrši u periodu jun – septembar.

Uz prijavu učenika za upis u osnovno obrazovanje i vaspitanje prilaže se medicinska dokumentacija, mišljenje opštinske komisije za kategorizaciju, lična dokumenta itd.

Svi učenici koji osnovno obrazovanje završe u Resursnom centru imaju mogućnost direktnog upisa u obrazovni program srednjeg stručnog obrazovanja u ustanovi, na osnovu izbora, mogućnosti i podrške u profesionalnoj orijentaciji.