JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” u Kotoru ima kapacitet od 56 soba tj. 109 kreveta. Svaka soba ima sopstveno kupatilo, TV prijemnik, klima uređaj, centralno grijanje, bežičnu internet vezu, ormar i krevete (samce). Centar raspolaže sa jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Za sve korisnike internata obezbjeđena su sva tri obroka na bazi sedmičnog menija.