POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI U OBLASTI RANOG RAZVOJA DJETETA U OPŠTINI KOTOR

21.12.2023. Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor, potpisao je danas Protokol o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta. Unicef je inicirao izradu i usvajanje nacionalne strategije za rani razvoj djeteta i u ovoj oblasti pilotira u opštinama Kotor i Bijelo Polje kada je u pitanju novi pristup ranoj intervenciji za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Protokol su, osim predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića potpisali i direktori: dr Igor Kunburović (JZU Dom zdravlja Kotor), Bojana Nikolić (JPU “Radost” ), Neđeljko Moškov (JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Kotor ), Mirela Kovačević (JU Centar za socijalni rad – Kotor). Potpisivanju je prisustvovala i programska koordinatorka za rani razvoj djeteta u predstavništvu Unicefa za Crnu Goru Ida Ferdinandi. 

Protokol je usmjeren na poboljšanje prava i položaja djece u prvim godinama života, kroz promociju i podršku dječijem razvoju. Stavlja naglasak na podršku roditeljima u stimulaciji razvoja i ranog učenja, na rano prepoznavanje djece sa prisutnim razvojnim rizicima i sa smetnjama u razvoju, kao i na djecu iz porodica koje žive u različitim socijalno-ekonomskim okolnostima koje mogu nositi udružene rizike po razvoj djeteta. 

Potpisnici će se, kroz stručne, savjetodavne i operativne aktivnosti, u saradnji sa drugim relevantnim akterima u oblasti zdravstvene zaštite sa teritorije opštine Kotor, međusobno podržavati u promovisanju ostvarivanja prava djeteta na optimalni rani razvoj, kao i unaprijeđenju razvoja i položaja djece u ranom djetinjstvu. 

Saradnja će biti usmjerena na identifikaciju i pružanje pravovremene podrške djeci iz osjetljivih društvenih grupa, podršku djeci i roditeljima iz osjetljivih društvenih grupa u ostvarivanju prava na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i druge usluge podrške roditeljstvu i razvoju djece u ranom  djetinjstvu, unapređenje zaštite djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, povećanja uključenosti djece iz osjetljivih grupa u kvalitetno i inkluzivno predškolsko obrazovanje, definisanje  lokalnih politika za djecu koje treba da doprinesu unapređenju prava djeteta u ranom djetinjstvu i drugim. 

Potpisivanjem Protokola formalizovana je saradnja na poljima koja su i do sada bila visoko na listi prioriteta gradske uprave pristupajući im sa posebnom pažnjom.

Preuzeto sa : https://www.kotor.me/