Nastava matematike – izazovi i kako ih prevazići

18.12.2023. 14. i 15. decembra u Beogradu je održana regionalna konferencija „Nastava matematike-izazovi i kako ih prevazići“ u organizaciji Fondacije Tempus, kao Nacionalne agencije za Erasmus+ iz Srbije, sa Nacionalnom agencijom iz Sjeverne Makedonije.

Prvi dan bio je predviđen za izlaganja o: opštim karakteristikama i izazovima u nastavi matematike, primjerima iz prakse i prijedlozima kako da matematika (p)ostane lider među predmetima, korisnim metodama i alatima iz prakse. Na panelu o izazovima i primjerima dobre prakse iz perspektive učenika, budućih nastavnika i roditelja, poseban utisak ostavili su gostujući učenici koji su iznijeli svoje viđenje situacije.

Drugi dan bio je predviđen za radionice sa temama:

  • Inovativni pristupi nastavi matematike;
  • Nastava matematike-izazovi i predlozi rješenja;
  • Nastava matematike kroz eTwinning projekte.

Na konferenciji smo imali priliku da razgovaramo, razmjenjujemo iskustva i učimo od kolega iz: Srbije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Konferenciji je prisustvovala i naša nastavnica matematike Sanja Ratković.