Probijen pristupni put tehničkom bloku Resursnom centru

11.10.2023. Za potrebe prilaza tehničkom bloku i parkingu iza JU Resursnog centra za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Sekretarijat za investice Opštine Kotor, na zahtjev Resursnog centra i inspektora za protivpožarnu zaštitu probio je prilazni kolski put iz naselja Rakite. Put je dužine 40 metar i širine 4m čime će biti olakšana putna komunikacija za dostavna vozila, vozila hitne pomoći, vatrogasnih kola i svih drugih vozila.

Vrijednost ugovorenih radova za ovu investiciju iznosila je 5.500 eura sa PDV-om, a radove je izvodilo privredno društvo “Put Company” doo Kotor.