III online International festival on educational drama

08.05.2024. Obavještavamo sve zainteresovane da će se III online internacionalni festival edukativne drame (glume) koji je u sklopu projekta Inkluzija i bezbjednost u digitalnom dobu održati od 03.juna do 06.juna 2024. godine. JU Resursni centar za sluh i govor, kao učesnik u projektu svoje izlaganje će imati prvog dana festivala (03.06.2024.) u terminu od 18:30 do 20:30. Kako bi odslušali naše izlaganje, potrebno je da se za isto prijavite, a prijavna forma za sva izlaganja dostupna je na linku :

PRIJAVA ZA III ONLINE FESTIVAL

Naša radionica počinje informacijama o našoj ustanovi. Datum osnivanja naše institucije, proces razvoja, šta smo sada i šta planiramo da budemo.
Nakon uvodnog dijela, stručnjak iz oblasti oštećenja sluha će polaznike upoznati sa oštećenjem sluha i metodama rada sa djecom sa oštećenjem sluha u našoj ustanovi.
Uvod u znakovni jezik: osnovne informacije o znakovnom jeziku, karakteristikama, razlikama i sličnostima među jezicima, primjena znakovnog jezika u obrazovanju ka boljem razumijevanju
Glavni dio ove radionice biće demonstracija prevodioca znakovnog jezika, koji će održati radionicu na kojoj će učesnici naučiti osnovne znakove za svakodnevnu komunikaciju. Radionica će biti interaktivna uz aktivno učešće svih učesnika. Nakon toga će nam se pridružiti osoba sa oštećenim sluhom, a učesnici će pokušati komunicirati s njom koristeći prethodno naučene znakove.

https://www.takatuka.net/insadia