Predstavnici Resursnog centra u posjeti Bjelom Polju povodom porodično orjentisane rane intervencije u Crnoj Gori”

02.10. Predstavnici JU Resursnog centra za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović”, oligofrenolog Ana Radoman i direktor Neđejko Moškov učestvovali su na sastanku povodom razmjene iskustava u dosadašnjem radu timova u Kotoru i Bijelom Polju u okviru projekta implementacije savremene porodično orjentisane rane intervencije pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Evropske unije. Na sastanku su pored kolega iz Bijelog polja učestvovali i predstavnici iz JPU Vrtić “Radost”, Doma zdravlja Kotor i Centra za socijalni rad Kotor. Sastanak je otvorila direktorica Doma zdravlja Bijelo Polje Dr Mirjana Varagić, čija ustanova je i sama dio projekta.