Učenici Resursnog centra na ekskurziji sa učenicima Gimnazije Kotor

Učenici naše škole otputovali su 11. septembra na matursku ekskurziju sa učenicima Gimanzije Kotor. Po planu putovanja učenici su obišli Veneciju, Lido di Jesolo, Veronu, Milano, Grac i Beč. Učenike naše škole na putovanju su pratile razredne starješine Danijela Vukasović i Sanja Ratković, kao i direktor Neđeljko Moškov. Povratak sa putovanja bio je 18, septembra u ranim jutarnjim časovima poslije duge noćne vožnje autobusima.

U prilogu slike sa putovanja.