Obuka za praćenje dječjeg razvoja

27.04.2023. Danas je počela obuka za praćenje dječjeg razvoja u okviru pilot projekta u kojem učestvuju opštine Kotor i Bijelo Polje. JU Resursni centar Kotor ima čast da se zbornici održava ovako bitna obuka koja je dio projekta vezana za porodično orjentisanu ranu intervenciju (PORI). Obuka će trajati dva dana, 27. i 28. aprila, na kojem će predavači biti:

Prof. Dr Milica Pejović-Milovančević, dečja psihijatrica, Klinika za decu i adolescente, Institut za mentalno zdravlje. profesorka Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu,

Prof.dr Snežana Ilić, defektološkinja, vanredna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
Članica borda Evropske asocijacije za ranu intervenciju EURLYAID
Nacionalna supervizorka u razvoju Modela rane intervencije za Srbiju od 2018. godine
Učešće u radnoj grupi za praćenje sprovođenja nacionalnog programa za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu, Ministarstvo zdravlja od 2020 –
Učešće u stručnom delu Radne grupe Vlade Republike Srbije “Centar za rani razvoj i inkluziju”, od 23. decembra 2020. godine.
Konsultantkinja  je UNICEF-a Srbije od 2016. godine, Program za rani rast i razvoj.
Supervizorka PORI od 2017.godine,

Prof. Dr Aleksandra Stojadinović, pedijatrica. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultetu u Novom Sadu, vanredna profesorka. Učestvuje u izvođenju nastave za studente medicine, studente zdravstvene nege, defektologije kao i u izvođenju nastave za specijalizante pedijatrije, urgentne medicine, opšte medicine i u poslediplomskim studijama za defektologe. Rukovoditeljka izbornog predmeta „Rani razvoj dece“ za studente medicine.
Članica Srpskog ljekarskog društva-društva ljekara Vojvodine, Pedijatrijske sekcije SLD-DLV, Društva za dečju i adolescentnu ginekologiju, Udruženja pedijatara Srbije.

Skup je otvorio direktor ustanove Neđeljko Moškov. Ovo je prva u nizu obuka koje će se održati u Resursnom centru u toku maja i juna mjeseca. Osim Resursnog centra, iz našeg grada u projekta učestvuju i PJU “Radost”, JU Dom zdravlja Kotor, Bolnica Kotor i Centar za socijalni rad Kotor. Osim ustanova iz Kotora, na obuci su bili i predstavnici iz Dom zdravlja iz Bijelog Polja, Bolnice Bijelo Polje, Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju “Ognjen Rakočević” iz Podgorice, Dnevnog centra “Tisa” iz Bijelog Polja i predstavnici Udruženja psihologa Crne Gore. Ukupno je bio 31 učesnik.

Obuka za PORI je pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Agendu obuke možete pogledati ovjde.