Nastavljene aktivnosti na prevenciji vršnjačkog nasilja

Dana 11.02.2020. godine školski tim za prevenciju od nasilja putem interaktivnih radionica usmjerava učenike na prihvatljive oblike komunikacije, kooperativnost i saradnju, kontstruktivno prevazilaženje konfikata, reagovanje na različite oblike neprihvatljivog ponašanja i slično. Prezentaciju su držale Meri Petrović i Jelena Avramović.