Projekat “Nije otpad sve što bacam”

U sklopu projekta “Nije otpad sve što bacam” koji se realizuje sa NVO “Delfin” iz Kotora, u JU Resursnom centru za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” postavljene su kante za papir, plastiku i staklo zajedno sa presama za boce i limenke. Na ovaj način naša škola je još jednom pokazala odgovoran odnos prema okolini i težnju da svoje učenike usmjeri na odgovoran odnos prema prirodi i okruženju u kome živimo.