LOGOPEDSKA RADIONICA ZA DJECU

U saradnji sa lokalnom zajednicom, javnom ustanovom JPU ‚‚Radost”, područnica Škaljari, dana 19.06.2019. godine u 10:00h, održana je logopedska radionica za djecu mlađeg vrtićkog uzrasta (3-4 god.)

Radionica je bila interaktivnog tipa-djeca su učestvovala u realizaciji iste.

Prvo je predstavljeno zanimanje logopeda. Djeca su raznim pitanjima podsticana na razmišljanje vezano za govor i na značaj grube, fine motorike kao i logomotorike za uspješan govorno-jezički razvoj.

Potom su uslijedile aktivnosti vizuo-motorne kontrole, bojanje ograničenih površina. Dječiji radovi su kasnije iskorišteni u igri asocijacija, gdje su morali da slušaju logopeda i da na osnovu adekvatnog opisa date životinje pogode istu. Za kraj su ostavljene tačne-netačne rečenice, djeca su pogadjala koja rečenica ima smisla, a koja nema. Igra je bila usmjerena razvoju auditivne pažnje, razumijevanju govora kao i bogaćenju vokabulara.

Radionica je trajala 2 sata, u realizaciji su pomogle vaspitačice mađih grupa, Ratković Branka i Nikolić Vesna (mlađa grupa 1), Kontić Jovana i Krivokapić Kristina (mlađa grupa 2), područne jedinice Škaljari. Radionicu vodila logoped Vičević Danijela. Broj djece koja su pohađala radionicu je 20.